Wszystko na temat kategorii praw ciągników

Синхронизируя собственное законодательство с мировым правом, в России несколько лет назад было введено большое количество категорий в водительское ID Основные изменения заключались во введении дополнительных подкатегорий, дифференцирующих транспортные средства по-иному.

Появились новые понятия некоторых транспортных средств, которые теперь соответствуют реальности. Также произошли изменения, которые касаются того, jak uzyskać licencję kierowcy ciągnika.

Treść

  • 1 Maszyna samobieżna
  • 2 Kto ma prawo kontrolować takie urządzenia
  • 3 Nowe podkategorie
  • 4 Szkolenie i zdanie egzaminu z uprawnień kierowcy ciągnika

Samobieżna maszyna

Ciągniki, które są używane w różnych gałęziach przemysłu, zgodnie z przepisami ruchu drogowego są klasyfikowane jako maszyny samobieżne. Nowa wersja zasad próbowała rozszerzyć i wyjaśnić tę koncepcję. Teraz obejmują one transport drogowy wyposażony w silnik paliwowy o objętości przekraczającej 50 cm.3lub silnik elektryczny o mocy 4 kW z kilkoma wyjątkami, takimi jak sprzęt wojskowy.

jak odróżnić prawa kierowcy ciągnika od nowego modelu

W zaktualizowanym tekście wskazać wszystkie urządzenia, które mogą być obsługiwane z prawami ciągnika. W ramach tego opisu, oprócz klasycznego spadku ciągnika różne typy ładowarek, koparek, skuterów śnieżnych i podobnych urządzeń specjalnych.

Kto ma prawo kontrolować takie urządzenia

Aby móc obsługiwać takie maszyny, konieczne jest posiadanie pozwolenia na dokumentację. Istnieją dwa rodzaje dokumentów:

  • działając na stałe prawo jazdy;
  • tymczasowy ID

jak uzyskać licencję kierowcy ciągnika

В более ранней редакции присутствовало еще и tymczasowy разрешение, но с 28 ноября 2015 года такой пункт был изъят из ПДД. Теперь tymczasowy разрешение не выдают, но при этом не забирают права. Их владелец обязан после положительного решения о лишении прав судом сдать в органы гостехнадзора. При этом есть четкое указание, согласно которому запрещается без одного из таких документов управлять трактором, экскаватором либо иной схожей техникой.

Nowe podkategorie

Istnieje sześć kategorii i cztery podkategorie, które ograniczają kategorie praw ciągników. W kategorii "A" transport samochodowy nie jest przeznaczony do jazdy po drogach lub 50 km / h jest strukturalnie ekologiczny. Jest w nim więcej podkategorii. W punktach "B", "C", "D", "E" główna różnica mocy wynosi do 25,7 kW w "B" i do ponad 110,3 kW w "D". W przypadku maszyn rolniczych zdefiniowano kategorię "F".

Kategorie praw kierowcy-kierowcy nowej próbki pociągają za sobą ograniczenia wiekowe w zakresie uzyskiwania takich certyfikatów.

praca-kategorii-traktorista 01

W sekcji oznaczającej znaki specjalne, podczas wydawania certyfikatu mogą oni podać informacje obojętne lub restrykcyjne. Możliwe jest również wprowadzanie znaków informacyjnych, na przykład, jazda w okularach, grupa krwi, wszelkie ograniczenia według kategorii, ogólne wrażenia z jazdy.

Zobacz także: Jak jeździć mechanikiem

Szkolenie i zdanie egzaminów z uprawnień kierowcy ciągnika

Od listopada 2015 r. Samokształcenie dla wszystkich kategorii praw kierowców ciągników jest niedopuszczalne. Kierowcy tych pojazdów muszą przejść szkolenie i potwierdzić wiedzę w Gostekhnadzor.

Szkolenie odbywa się zgodnie z zatwierdzonymi programami kształcenia zawodowego lub dodatkowego kształcenia zawodowego. Ani samokształcenie, ani samo przygotowanie do dostarczenia policji drogowej zgodnie z ustawą nr.

jakie są kategorie praw do ciągnika

Zwykłe prawo jazdy można uzyskać w Rosji w dowolnym regionie, to samo dotyczy wymiany. W przypadku praw do ciągnika obowiązują ograniczenia. Wydawane są tylko w miejscu rejestracji właściciela, a także mogą być wydawane w miejscu studiów. Ostatnia innowacja weszła w życie w listopadzie 2015 r.

Jeżeli prawa zostały odebrane, można je uzyskać dopiero po zdaniu obowiązkowego egzaminu teoretycznego.

Dopuszcza się go dopiero po upływie co najmniej połowy okresu pozbawienia certyfikatu. Gdy zajęcie zostało przeprowadzone na podstawie jazdy pod wpływem alkoholu, przed szkoleniem wymagane jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego Państwowej Inspekcji Technicznej. W przeciwnym razie nie będą oni mogli zdać egzaminów.

LEAVE ANSWER